Päivähoito ja varhaiskasvatus


Loviisan kaupunki järjestää päivähoitoa:
- päiväkodeissa
- perhepäiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa
- avoimina varhaiskasvatuspalveluina

Mikäli vaihtoehtosi on hoitaa alle 3 vuotiasta lastasi kotona, voit hakea kotihoidon tuen kuntalisää.

Kunnallista päivähoitotarjontaa täydentää yksityinen perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito, jota kunta tukee maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
 

 

Kielilylpytoiminta alkaa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017

Loviisan kaupunki aloittaa kielikylpytoiminnan 1.8.2017, jos ryhmään ilmoittautuu riittävästi lapsia. Kielikylpyryhmään voi hakea jo nyt, mutta varsinainen hakuaika on 13.2.–3.3.2017. Haku tehdään sähköisesti.

 

Tästä pääset sähköiselle hakulomakkeelle

 

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa vierasta kieltä, ”kylpykieltä”, käytetään suunnitelmallisesti lapsen päiväkotiryhmässä. Kylpykielenä on päiväkodin vähemmistökieli. Loviisassa kielikylpykieli on ruotsi. 

Kielikylpy perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin äidinkielen, eli kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä todellisissa viestintätilanteissa. Opetus tapahtuu varhaiskasvatuksessa kokonaan kylpykielellä, eli ruotsiksi.

Loviisan kaupunki tarjoaa kielikylpyryhmän lapsille kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Ryhmä sijoitetaan Loviisan keskustassa sijaitsevaan suomenkieliseen päiväkotiin. Henkilöstö koostuu lastentarhanopettajasta ja kahdesta päivähoitajasta, joilla kaikilla on kielikylpypedagogiikan osaamista. Ryhmän koko on 15–21 lasta.

Kielikylpyryhmään voivat hakea 4-5-vuotiaat lapset, joiden äidinkielenä ja kotikielenä ei ole ruotsi. Lapsilta toivotaan läsnäoloa jokaisena arkipäivänä, jotta he pystyvät omaksumaan ruotsin kielen. Jos lapsi on harvoin paikalla, hän ei opi kieltä samassa tahdissa kuin muut lapset.

Uuden kielen oppiminen kestää vuosia, joten toivomuksena on, että lapsi voisi jatkaa kielikylpyopetusta esikoulussa syksyllä 2018. Esikouluryhmässä lapsia on oltava vähintään 12. 

Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Päivi Ahola puh. 044-565 1084.

 
Päivitetty: 8.2.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute