Kuntauudistuksen taustaa

Valtiovarainministeriön Kunnallishallinnon rakenne-työryhmä julkisti selvityksen "Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne" 8.2.2012. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausunnot selvityksestä 13. huhtikuuta mennessä. Esitystä esitellään helmikuun ja maaliskuun aikana maakuntakierroksella.

Maan hallituksen on tarkoitus tehdä kevään aikana linjaukset kuntauudistuksen etenemisestä ja kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kuntarakennelain ohella käynnistyy rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja kuntalain kokonaisuudistus.

Lisätietoa kuntauudistuksesta löydät valtiovarainministeriön kuntauudistussivuilta.

Hallitus linjasi kunta- ja palvelurakenneuudistusta vahvojen peruskuntien muodostamiseksi

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä


Uusimaa ja Loviisan kaupunki

Kunnallishallinnon rakenne-työryhmä esitti, että Uudellemaalle asetettaisiin yhdeksän erityistä kuntajakoselvitystä uusien kuntien muodostamiseksi.

Loviisan kaupungin osalta työryhmä esittää, että Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi muodostavat selvitysalueen (74 105 asukasta).

Toissijaisena vaihtoehtona selvityksessä esitetään, että Loviisa ja Lapinjärvi muodostavat selvitysalueen (18 467 asukasta).

Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksen löydät täältä.


Loviisan kaupungin valmisteluaikataulu

Loviisan kaupungin kaupunginvaltuusto tulee antaa lausunto selvityksestä valtiovarainministeriölle 13. huhtikuuta mennessä.

Kaupungin johtoryhmä valmistelee lausuntoluonnoksen ja asiaa käsitellään kaupunginvaltuuston iltakoulussa 20. maaliskuuta.

 

Kaupungin edustajat osallistuvat 21. maaliskuuta maakuntakierroksen Uusimaa-tilaisuuteen.

Täällä voit lukea kaupunginjohtaja Olavi Kalevan puheenvuoron aluetilaisuudessa: aluetilaisuus_regiontillställning_21032012.pdf

 

Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoesitystä 2.4.2012 ja kaupunginvaltuusto päättää lausunnosta 11.4.2012.

Täällä voit lukea kaupunginhallituksen lausuntoesitys kaupunginvaltuustolle: KURA-Lausuntopyynnön kysymykset Webropolissa-kv11042012.pdf

Täällä voit lukea Loviisan kaupungin lopullisen lausunnon, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2012: KURA-Lausuntopyynnön kysymykset Webropolissa-kv11042012_hyväksytty.pdf

Täällä voit lukea kuntalaisten antamaa palautetta kuntauudistuksesta: Palaute_respons.pdf

 

Kuntarakennelakia valmistelava työryhmä - muistio 27.6.2012: Kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit_27062012.pdf

Kriteeritarkstelua maakunnittain: Kriteeritarkastelua maakunnittain_28062012.pdf

 

Maaliskuu 2013 - Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoa koskien kuntarakennelakiluonnosta. Kaupunginvaltuusto on 6.3.2013 hyväksynyt Loviisan kaupungin lausunnon.

Loviisan kaupungin lausunto: lausunto_kuntalakirakenneluonnoksesta_06032013.pdf

Kuntarakennelakiluonnos: Liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen.pdf

Näin kuntauudistus etenee: Liite 2. Kuntauudistuksen eteneminen (1).pdf

KuntaKK LaLLK

 
Päivitetty: 19.3.2014
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute