Loviisan liikenneturvallisuuden tila

Henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuosittain noin 30 kappaletta

Vakavat liikenneonnettomuudet ovat monesti usean huonon sattuman summa. Vuosittaiset vaihtelut ovat suuria, joten tilannetta kannattaa tarkastella useamman vuoden keskiarvoina. Loviisan alueella on liikenteessä viime vuosina loukkaantunut keskimäärin noin 40 henkilöä ja kuollut keskimäärin 2 henkilöä vuodessa. Loviisan onnettomuuksista noin neljännes tapahtuu kaduilla taajamissa, loput maanteillä taajamien ulkopuolella.

Viralliset liikenneonnettomuustiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin tapauksiin. Tilastoista puuttuukin paljon esimerkiksi pyöräilijöiden ja mopoilijoiden loukkaantumiseen johtaneita yksittäisonnettomuuksia. Kaatumistapaturmat eivät sisälly liikenneonnettomuuksiin, mutta talven keleistä riippuen niistä kärsii moni kuntalainen ja kaupungillekin niistä koituu merkittäviä sairaanhoidon kustannuksia.

Eri-ikäisille loviisalaisille tapahtuu erilaisia liikenneonnettomuuksia. Nuoret mopon ja henkilöauton kuljettajat ovat alttiita onnettomuuksille, iäkkäät taas hauraampia onnettomuuksien seurauksille, etenkin kävelijöinä ja pyöräilijöinä. Lasten liikenneturvallisuus huolettaa, mutta lapsille liikenneonnettomuuksia sattuu onneksi kuitenkin vähän, noin 2–3 kappaletta vuodessa, useimmiten henkilöauton matkustajana.

Maanteillä keskustan ja taajamien ulkopuolella tapahtuneista henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista lähes puolet on yksittäisonnettomuuksia, useimmiten tieltä suistumisia. Uuden moottoritien myötä uskotaan maantieonnettomuuksien Loviisassa vähenevän. Keskustassa ja taajamissa tapahtuu taas paljon jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun onnettomuuksia.

Pahimpia onnettomuuspaikkoja ovat viime vuosina olleet Aleksanterinkadun ja Mannerheiminkadun risteys sekä valtatie 6:n ja Tetomintien risteys. Myös monissa muissa liittymissä on tapahtunut useampia omaisuusvahinkoihin, mutta myös loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia.

Kuva: Linea Konsultit Oy

Liikenneonnettomuuksista aiheutuu monenlaisia kustannuksia

Liikenneonnettomuuksista aiheutuu inhimillisen kärsimyksen ohella yhteiskunnalle huomattavia taloudellisia kustannuksia. Tällaisia ovat mm. palo- ja pelastustoimen kulut, terveydenhuollon menot uhrien hoidosta ja kuntoutuksesta, sosiaalihuollon menot vammautuneille ja invalidisoituneille, onnettomuuden uhrin työn arvon menetys, ajoneuvovahingot ja liikenneympäristölle aiheutuneet vahingot sekä muut vastaavat suorat rahalliset kulut. Lisäksi jalankulkijoiden kaatumisista aiheutuu merkittävä terveydenhuollon kuluerä. Tutkimustietoon nojautuen voidaan Loviisalle arvioida aiheutuvan tilastoiduista liikenneonnettomuuksista vuosittain liki kolmen miljoonan euron kulut.


Loviisan liikenneturvallisuutta käsitteleviä aineistoja:

 
Päivitetty: 25.2.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute