Liikenneturvallisuustyön koordinointi Loviisassa

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole vain kadun- ja tienpidon asia, vaan esimerkiksi päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuuskasvatus, maankäytön ratkaisut, monet terveydenhuollon toimet ja kuntalaisille tiedottaminen ovat osa laaja-alaista liikenneturvallisuustyötä.

Turvallisuus arjen toimissa ja matkoilla on olennainen osa asumisviihtyvyyttä ja elinympäristön laatua. Maankäytön ja palveluverkkojen hyvällä suunnittelulla mahdollistetaan hyvä saavutettavuus ja turvalliset reitit. Turvalliset ja viihtyisät väylät houkuttelevat kävelemään ja pyöräilemään, mikä lisää kuntalaisten terveyttä ja iäkkäiden omaehtoisen asumisen mahdollisuuksia.

Hyvä talvikunnossapito vähentää kaatumisia ja niistä koituvia mittavia terveydenhoidon kustannuksia. Kunta on myös tärkeä työnantaja, ja liikenneonnettomuuksien ehkäisy työmatkoilla vähentää sairauspoissaoloja. Liikenneturvallisuuden parantaminen on siis monitahoisen toiminnan tulos ja myös sen hyödyt jakautuvat laajalle.

Aihepiirin laaja-alaisuuden vuoksi Loviisassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa tiedonkulku eri hallintokuntien kesken. Ryhmä myös seuraa Loviisan liikenneturvallisuustilannetta sekä ideoi ja koordinoi yhteistä liikenneturvallisuustyötä. Ryhmässä on tekninen toimen, sivistyskeskuksen ja perusturvan edustus.

Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajana toimii

  • yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos

Ryhmän muita jäseniä ovat

  • senioripalveluiden palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom
  • hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä
  • koulutuspäällikkö Timo Tenhunen
  • suunnittelija Merja Salo
  • liikunnanohjaaja Karolina Hovi
  • suunnitteluinsinööri Suvi Peltola.

Ryhmään toimintaan osallistuvat myös poliisin edustajana Olli Reini ja Liikenneturvan edustajana Olli Lehto. Ryhmä toimii tiiviissä yhteystyössä Loviisan kaupungin viestinnän sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Onko mielessäsi liikenneturvallisuuspulma?

Loviisan eri hallintokuntien tehtäviin liittyvistä seikoista ja katuverkon ongelmista voit kertoa Loviisan kaupungin palautekanavan kautta. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee saapuneita palautteita kokouksissaan.

Maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle:

  • 0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Maanteihin liittyvistä liikenneturvallisuusongelmista voi palautetta antaa Uudenmaan ELY-keskuksen asiakaspalveluun:

  • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
  • 0295 020 600 asiakaspalvelu (ma–pe klo 9–16)


Kuva: Mikko Lautala

 
Päivitetty: 25.2.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute