Museotoimintaa Loviisassa

 

JEDVARD IVERUS
LOVIISAN MUSEON PERUSTAJA

Jedvard Iverus syntyi Ruotsissa ja muutti Loviisaan 1897 ryhtyäkseen työskentelemään veljensä Ivar Iveruksen juuri perustamassa Roburantia tehtaassa Lökholmenilla. Alkuvuosina hän elätti itseään myös mm. liikavarpaiden poistajana, taiteilijana, lehtimiehenä ja vakuutusasiamiehenä.
Koska Iverus oli kiinnostunut vanhoista esineistä, kävi hän mielellään myös huutokaupoissa ja osti esineitä, joita hän asetteli kotiinsa ja myös myi edelleen. Heinäkuussa 1903 Kotka Nyheter esitteli Lovisa Fornsaksmuseumin (Loviisan Muinaisesinemuseon), jossa oli satakunta esinettä.

Iverus päätti helmikuussa 1904 yhdessä kaupungin muiden historiaa harrastavien herrojen kanssa perustaa muinaismuistoyhdistyksen  Loviisaan. Loviisan Muinaismuseo avasi ensimmäisen näyttelynsä raatihuoneella kesäkuussa 1904. Jedvard Iveruksesta tuli luonnollisesti uuden museon ensimmäinen intendentti. Museotoimikunnan muut jäsenet olivat Janne Mattsson, Ivar Lovenetzky, Karl Forsell ja Janne Gössling ja he olivat myös museon suurimpia lahjoittajia.

MUSEON KOKOELMAT ESILLÄ DEGERBY RUSTHOLLISSA 1907- 22
Kesällä 1907 museo muutti Degerby Rustholliin ja intendentti Iverus jopa asui siellä.
Vuonna 1910 ilmestyi ensimmäinen painettu museo-opas, jossa oli 4 000 näytteillä olevaa esinettä.

Kesällä 1920 totesi Iverus päiväkirjassaan, että hän vihdoin oli kyennyt lähettämään Arkeologisen toimikunnan (nyk. Museovirasto) vaatiman museoluettelon kaksoiskappaleen. Luettelossa oli 5073 numeroa.
Intendentti Iverus kuoli 4. marraskuuta 1922 ja museo suljettiin muutamaksi vuodeksi.

UUSI MUSEOYHDISTYS
Loviisan Museoyhdistys ry:n säännöt hyväksyttiin 30.8.1928. Uuden yhdistyksen perustajat olivat Gustaf Strengell, Erik von Frenckell, Ivar Söderström, Joh.Nyholm, Janne Mattsson ja Gigge Strandvik.

MUSEO SAI TILAT LYHYTKUJA 3:STA
Alkukesällä 1924 kokoelmat muutettiin Lyhytkuja 3:een, josta Ester ja Erik von Frenckell asettivat vuokratta kuusi huonetta museon käyttöön kymmeneksi vuodeksi. Opettaja G.K. Backman otti hoitaakseen intendentin tehtävät ja inventoi kokoelmat yhdessä von Frenckellin pariskunnan kanssa. Uusi näyttely avattiin 5.10.1924 ja sitä ylistettiin paikallislehti Östra Nylandissa. Vuoteen1951 näyttelyä laajennettiin yhteensä kolmella huoneella.

Museokokoelmat siirtyivät 1.1.1938 alkaen kaupungin omistukseen ja talous parani kunnallisesta tuesta johtuen. Vuonna 1941 asetettiin museolautakunta, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli asessori O.T.S. Mether.

Loviisan kaupunki osti 1951 Lyhytkuja 3:n kiinteistön ja museo irtisanottiin. Tämän jälkeen museon kokoelmia säilytettiin Komendantintalossa ja näin jatkettiin vuoteen 1962, jolloin museo jälleen pystytettiin Suomen Kansallismuseon asiantuntijoiden avulla.


MUSEOTOIMINTAA KOMENDANTITALOSSA 1962 -

Ulospäin suuntautuva museotoiminta raatihuoneella, Degerby rusthollissa ja Lyhytkuja 3:ssa vuosina 1904- 1951 koostui lähinnä perusnäyttelyistä. Omat esineet asetettiin esille käytössä oleviin tiloihin ja etenkin Lyhytkuja 3:ssa ne voitiin panna näytteille yleisöystävällisemmin ja opettavaisemmin.

Kun säännöllinen museotoiminta aloitettiin 1962 Komendantintalossa, täydennettiin perusnäyttelyä alusta alkaen erityisnäyttelyillä, joista ensimmäinen esitteli Loviisaan 1804 haudatun taiteilija Nils Schillmarkin töitä.

Vuosina 1962-1968 järjestettiin säännöllisesti vuosittain erityisnäyttely, teemoina mm. museon vanhat käsityöt (1963), Lurensin tilalta talteenotetut esineet (1964), ikonit (1967) ja kotimainen ”poptaide” (1968). Seuraavina vuosina järjestettiin vuosittain kaksi - kolme näyttelyä, usein yksi paikallisen teeman ympäriltä ja yksi taidenäyttely. Taidenäyttelyistä voidaan mainita Hugo Simberg ja Collection Biaudet (1970), Veljekset von Wright (1971) ja Håkan Brunberg (1972). Paikallisena teemana oli mm. merenkulku (1973) ja Arthur Johanssonin valokuvat (1974). Henry Forssell teki 1970-luvulla monet museon kesänäyttelyistä.

Kun Loviisan kaupunkiin perustettiin kulttuurilautakunta 1981 ja seuraavana vuonna palkattiin kaksi kulttuurisihteeriä, tehostui näyttelytoiminta entisestään, vuosittain tuotettiin 5-10 näyttelyä, etenkin taidenäyttelyitä.

Museolla on ollut 1990-luvulta saakka oma henkilökunta, joka on vastannut näyttelytoiminnasta ja osin tehnyt omia tuotantojaan, osin lainannut erityisnäyttelyitä. Kaudella 1962- 2012 on näin ollen museossa ollut esillä runsaat 200 erityisnäyttelyä perusnäyttelyiden ja niiden monien muunnosten lisäksi. Vuosittain järjestetään nykyään 5-8 erityisnäyttelyä.

Vuonna 2007 valmistui puistossa museon repositorio- rakennus (varasto) EU-tuella ja entiset varastokäytössä olleet huoneet Komendantitalossa vapautettiin kanslia- ja näyttelykäyttöön.

Museon tähän asti merkittävin näyttely järjestettiin 2009 yhteistyössä Suomen Egyptologisen Seuran kanssa: Egypti! Esineet tulivat Prahasta, Tukholmasta ja Museovirastosta ja näyttelyssä kävi ennätykselliset 10 000 kävijää.

Kuntafuusion jälkeen museotoimeen kuuluvat myös kesällä toimivat Ruotsinpyhtään ruukin museotilat sekä Viirilän kotiseutumuseo.


 

 

 
Päivitetty: 19.11.2012
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute