Sijainti: Loviisa / Palvelut / Kulttuuri / Avustukset /
Kulttuuriavustusten hakeminen


Kevään avustuksia haetaan vuosittain 31.3. klo 16.00 mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, koskeeko hakemus toiminta-avustusta vai  kohdeavustusta.

Kulttuurilautakunta päätti 31.1.2017 kokouksessaan, että 35 000 euroa jaetaan yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina ja 5 000 euroa Suomi 100 hankkeille. Kaikkien kulttuuriavustusten hakuaika päättyy tänä vuonna 31. maaliskuuta. Kulttuurilautakunta ei jaa avustuksia syksyllä 2017.
 

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus: Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, os. Mariankatu 12 A. Kaavakkeen voi myös tulostaa netistä:  www.loviisa.fi/fi/palvelut/kulttuuri/avustukset/lomakkeet

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi,  PL 68, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta.


Toiminta-avustus 2017

Toiminta-avustusta haetaan 31.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustus 2017

Kohdeavustusta haetaan 31.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.


Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.


Kulttuurilautakunta

 
Päivitetty: 28.2.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute