Kulttuurilautakunnan avustukset - hakuaika päättyy 31.3.2017 klo 16

Kulttuurilautakunnan avustukset 2017 julistetaan haettaviksi 31.3.2017 klo 16.00 mennessä kulttuuriyhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset sekä Suomi 100-hankkeille.

Kulttuurilautakunta päätti 31.1.2017 kokouksessaan, että 35 000 euroa jaetaan yhdistysten toiminta-avustuksina sekä hankeavustuksina. Loviisan kaupunki tukee paikallisia Suomi 100-juhlavuoden projekteja. Vuonna 2017 Kulttuurilautakunnan kohdeavustukset kohdennetaan yhdistysten ja muiden kulttuurialan toimijoiden Suomi 100-hankkeille. Avustusten kokonaissumma on 5 000 euroa, joka jaetaan keväällä kohdeavustuksina Suomi 100 -juhlavuoden teemaan Yhdessä liittyville hankkeille.

Kaikkien kulttuuriavustusten hakuaika päättyy tänä vuonna 31. maaliskuuta. Kulttuurilautakunta ei jaa avustuksia syksyllä 2017.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, koskeeko hakemus toiminta-avustusta, kohdeavustusta vai Suomi 100-hanketta.

Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä avustuskaavakkeella. Kaavakkeen nouto ja palautus: Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, os. Mariankatu 12 A. Kaavakkeen voi myös tulostaa netistä:  www.loviisa.fi/fi/palvelut/kulttuuri/avustukset/lomakkeet

Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää postitse osoitteella Sivistyskeskus, kulttuuritoimi, PL 68, 07901 Loviisa. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä.

Huom! Avustushakemusta ei voi täyttää ja lähettää sähköisesti.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset toimitetaan sähköisesti.

Selvitys vuoden avustusten käytöstä tulee jättää edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä, viimeistään haettaessa uutta avustusta.

Toiminta-avustus 2017
Toiminta-avustusta haetaan 31.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Toiminta-avustusta voi hakea loviisalainen, rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla kulttuuritoiminta.

Kohdeavustus 2017 sekä Suomi 100-hanke
Kohdeavustusta haetaan 31.3.2017 klo 16.00 mennessä.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseksi.

Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.

Kulttuurilautakunta

 
 
 
 
 
 
 
 
Päivitetty: 23.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute