Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt

Loviisan kaupungilla on käytössä lomakkeita, joita käytetään seuraavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakemiseen:

  • Ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä. Tarvitaan seuraaviin töihin: kaivutyöt, kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi, kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitynnät, kadulle pystytettävät rakennustelineet, kadulta tapahtuvat nostot, kuormalavojen säilyttäminen kadulla, työmaakoppien säilyttäminen kadulla, kattolumien pudottaminen kadulle.

 

  • Kadun tai muun yleisen alueen aitaaminen. Kadun tai muun yleisen alueen aitaamislupa tarvitaan aina, kun töiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta ja yleisestä alueesta.

 

     
  • Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös. Tarvitaan aina kun liikennejärjestelyjä on tarpeen muuttaa.

 

Lomakkeen alkuun merkitään, mitä päätöstä tai ilmoitusta ollaan hakemassa. Lomakkeessa on kyseisen ilmoituksen tai päätöksen kohdalla lueteltu ne liitteet, jotka hakiessa tarvitaan.

Täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan kaupungin nimeämälle edustajalle. Ilmoituksen tekemisestä vastaa työstä vastaava eli se, jonka lukuun työtä tehdään. Urakoitsijan eli työmaasta vastaavan tehdessä ilmoituksen, on työstä vastaavan annettava valtakirja urakoitsijalle (kopio liitteeksi ilmoitukseen).

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 21 vuorokautta ennen suunniteltua työnaloitusta. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on antanut suostumuksen työn aloittamiseen.

Kunta perii kadulla töistä tehtävästä ilmoituksesta erikseen määritellyn maksun.

Kunnan ohjetta ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset” on noudatettava. Lisäksi kunnalla on mahdollisuus antaa muita töiden tekemistä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ilmoituksen tekijä sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

Ilmoitukset liitteineen on toimitettava paperisena tai sähköisenä versiona kaupungin nimeämälle edustajalle:

          Tauno Mäkelä

          Loviisan tekninen varikko

          Porvoonkatu 11

          07900 Loviisa

 

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@loviisa.fi

Liitteet tulee olla pdf, jpg tai tiff-formaatissa.

 

Ohjeita töiden tekijälle

 

Kaavake ilmoituksen tekemistä varten

 

Kaavake kadun tai yleisen alueen vuokraamiseen

 

Täytetty ja allekirjoitettu kaavake toimitetaan kaupungin rakennusvalvontaan. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamisajankohtaa.

Hakija sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle. Maksu määräytyy kunnan voimassa olevan taksan mukaan.

 

Lisätietoja antaa:

           Maanrakennusmestari Tauno Mäkelä, 0400 714 020

           Maanrakennusmestari Irma Korppi, 0440 555 849

 
Päivitetty: 29.3.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute