Loviisan Hagalundin asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava koskee seuraavia kiinteistöjä ja kiinteistöjen osia

434-1-1-124, 434-1-1-125, 434-1-1-126, 434-10-2-68, 434-10-2-120, 434-10-142-821, 434-405-1-33, 434-405-5-6, 434-405-5-11, 434-405-5-12, 434-405-5-13, 434-405-5-14, 434-405-5-15, 434-405-5-16, 434-405-5-17, 434-405-5-24, 434-405-5-25, 434-405-5-43, 434-405-8-0, 434-876-2-0.

Asemakaavan muutos koskee osia kortteleista 218, 1002 ja 1012–1015 sekä puisto- ja muinaismuistoaluetta.


Kaavaehdotus nähtävillä 19.11.–20.12.2013

Kaavaehdotus.pdf

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaselostus.pdf

Koosteet saapuneista luonnosvaiheen lausunnoista ja niihin laaditut vastineet.pdf


Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.12.2012 - 25.1.2013

Kaavaluonnos, vaihtoehto 1.pdf

Kaavaluonnos, vaihtoehto 2.pdf

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset.pdf

Kaavaselostus.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

 
Päivitetty: 19.11.2013
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute