Kuntotutkimusavustus

Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja) on todennut terveyshaitan rakennuksessa.

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteusvaurioituneen rakennuksen laitejärjestelmän yksityiskohtaista tutkimista korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa rakenteiden näytteiden ottoa ja mittauksia. Pelkästään pintamittauksiin perustuva tutkimus ei ole avustettavaa.

Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 36a.

Avustuksen myöntää kunta. ARA myöntää avustuksen, jos hakijana on kunta tai kuntayhtymä. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Hakuaika: päättyy 24.3.2016

Hakulomake: ARA 36a

Hakemus: toimitetaan kuntaan

Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoja: www.ara.fi

 
Päivitetty: 19.2.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute