Lautakunnat
 

Tarkastuslautakunta

Lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä.  Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

 

Varsinaiset jäsenet              Varajäsenet  
Pertti Lohenoja, pj SDP   Jaakko Isotalo SDP
Päivi Melamies, vpj KOK Rainer Santapukki KOK
Berndt-Gustaf Schauman RKP Tony Granström RKP
Raili Äijö RKP Mona Antas       RKP
Auli Lehto-Tähtinen SDP Kielo Kallio-Taponen SDP
Mari Ståhls KOK Lisbeth Konttinen KOK
Immo Stenberg PS Veli-Matti Mettinen PS

 

 

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet            
Bengt Wilhelmson, pj RKP
Lasse Kosonen. vpj SDP
Kirsti Keckman KOK
Arvo Vilpponen PS
Marja Siipola VAS
   
Varajäsenet  
1. vj Gunilla Törnblom VIHR
2. vj Antti Hovi KESK
3. vj Hans Jungner KD
4. vj Gunnel Laukas RKP
5. vj Erkki Asikainen SDP

 

 
 

Maaseutulautakunta

Lautakuntaan valitaan yksitoista jäsentä.

Lautakunnan tehtäviin kuuluvat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien koordinointi, kaupungin metsien hoito, peltovuokraus, yksityistieasiat ja löytöeläinasiat. Lautakunta vahvistaa maaseudun kehittämishankkeiden myönnettävän rahoitusosuuden. Lautakunta osallistuu kylien ja maaseudun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:

Varsinaiset jäsenet          Varajäsenet  
Torbjörn Lönnfors, pj RKP     Håkan Karlsson RKP
Mikko Näri, vpj KOK Janne Pekkola KOK
Jan-Eric Björkell RKP Stefan Willner RKP
Miriam Stenvall RKP Roger Turku       RKP
Nina Björkman-Nystén RKP Malena Haddas RKP
Carolina Sjögård RKP Gudrun Wikström RKP
Mona Lindlöf RKP Anna-Kaarina Kippola VIHR
Torbjörn Bergström SDP Henrik Löflund SDP
Carl-Henrik Lindell VAS Per Hällfors VAS
Timo Noroviita VIHR Eliko Roots VIHR
Lenita Niemelä KESK Minna Strengell KESK


Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto

Maaseutulautakunta valitsee keskuudestaan viisijäsenisen yksityistielain (358/1962) 6a §:n mukaisen yksityistiejaoston, jonka tehtävänä ovat yksityistielain mukaiset tehtävät ja kunnan yksityisteille annettavista avustuksista päättäminen. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen nimeää maaseutulautakunta jäsenistään ja varajäsenistään.

Jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat:

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet  
Gudrun Wikström, pj RKP Johan Björklöf RKP
Mikko Näri, vpj KOK Lenita Niemelä KESK
Jan-Eric Björkell RKP Carolina Sjögård RKP
Torbjörn Bergström SDP Henrik Löflund SDP
Anna-Kaarina Kippola VIHR Carl-Henrik Lindell VAS

 

 

Perusturvalautakunta

Lautakuntaan valitaan yksitoista jäsentä, joista kaksi jäsentä nimeää Lapinjärven kunta

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuollon palvelut ja velkaneuvonnan Loviisan ja Lapinjärven muodostamalla yhteispalvelualueella.

Edellä olevasta poiketen Lapinjärven kunta vastaa itse vanhuspalvelusta.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet              Varajäsenet  
Patrik Stenvall, pj RKP     Kim Lindström          RKP
Päivi Bärlund, vpj KOK Katri Haverinen KOK
Ben Grundström RKP Kenneth Hansson RKP
Ann-Lis Udd RKP Kim Skog RKP
Pia Hydén RKP Thérèse Meriheinä RKP
Carola Aspholm-Backman RKP Kristina Lindfors RKP
Jaakko Isotalo SDP Raul Öhberg SDP
Yvonne Wilenius SDP Pirjo Lammi SDP
Katja Kouvo PS Veli-Matti Mettinen PS
Immo Stenberg PS Mari Oinonen PS
Jarmo Sihvonen KD Gun-May Cedergren KD
Benny Engård   Marie Wallén   
Anne Rönkkö   Ari Koivisto   


Yksilöhuoltojaosto

Perusturvalautakunnan apuna toimii viisijäseninen yksilöhuoltojaosto, joka tekee lautakunnan tehtäväaluetta koskevia yksilöön kohdistuvia päätöksiä.

Vanhus- ja vammaisneuvostot

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat pysyviä, neuvoa-antavia elimiä. Lautakunta nimeää neuvostoihin enintään yhdeksän jäsentä, joista neljä paikallisten yhdistysten ehdotuksesta. 
 

Vammaisneuvosto  
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Jarmo Sihvonen, pj Päivi Bärlund
Jens Rinne, vpj Päivi Bärlund
Jyrki Laakso Karin Hoffman
Leena Selander Liisa Eräpalo
Jonas Lindström --
Mona Svenson Seppo Riste

 

Vanhusneuvosto  
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Raili Äijö, pj  
Kaj-Åke Eriksson, vpj Sture Andersson
Lea Turunen Liisa Paajanen
Ralf Valkeapää Rosita Hellroos
Raija Viklund Anja Husu
Anna Hiltunen  
Åke Laitinen  
Jens Rinne  
Carola Aspholm-Backman  

 

 

Sivistyslautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi koulutuslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä kuusi edustaa suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kieliryhmää.

Lautakunnan tehtävänä on lasten päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion, ja kansalaisopiston toimintaan liittyvien palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Peruskouluilla, lukioilla ja kansalaisopistoilla on sivistyslautakunnan alaisena toimiva johtokunta, joka huolehtii oppilaitosten opetus- ja kasvatustoiminnasta.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet          Varajäsenet  
Maria Grundström, pj RKP     Ingrid Törnroos RKP
Päivi Melamies, vpj KOK Susanna Heiska-Könönen  KOK
Otto Andersson RKP Maria Boberg RKP
Cosmo Mether RKP Susanna Meriheinä RKP
Li-Lo Söderholm RKP Stefan Stenstrand RKP
Thomas Rosenberg RKP Peter Waltonen      RKP
Jari Kekkonen SDP Toni Paakkarinen SDP
Annu Jokela-Ylipiha SDP Eeva Holmström SDP
Päivi Uotinen KOK Juha Karvonen KOK
Vesa Peltoluhta PS Antti Väkevä PS
Sari Eriksson VAS Kristiina Kalleinen VAS

 

 

Sivistyslautakunnan jaostot

Kaupunginvaltuusto määrää lautakunnan jäsenet ao. jaostojen jäseniksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan suomenkieliseen jaostoon 5 jäsentä ja ruotsinkieliseen jaostoon 6 jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää kumpaankin jaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 Sivistyslautakunnan kumpaankin jaostoon kuuluu lisäksi sopimuskunnista yksi jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen siten kuin yhteistyösopimuksessa erikseen on sovittu. 

 Mikäli kyseessä on vain toisen kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia, käyttää lautakunnan päätösvaltaa ao. jaosto.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet  
Päivi Melamies, pj KOK      Susanna Heiska-Könönen KOK
Jari Kekkonen, vpj SDP Kielo Kallio-Taponen SDP
Nina Lundström RKP Rauno Mononen RKP
Annu Jokela-Ylipiha SDP Eeva Holmström SDP
Toni Paakkarinen SDP Markku Mäkinen        SDP
Päivi Uotinen KOK Juha Karvonen KOK
Vesa Peltoluhta PS Antti Väkevä PS
Mari Oinonen         PS Kim Nykänen PS
Sari Eriksson VAS Kristiina Kalleinen Vas
Antti Hovi KESK Jorma Pappila KESK
Veikko Saari KD Auli Jungner KD


Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
 

Varsinaiset jäsenet         Varajäsenet  
Otto Andersson, pj RKP       Maria Boberg RKP
Marina Bäcklund-Kuikka, vpj KOK Marina Astikainen KOK
Maria Grundström RKP Ingrid Törnroos RKP
Cosmo Mether RKP Susanna Meriheinä RKP
Li-Lo Söderholm RKP Stefan Stenstrand RKP
Thomas Rosenberg RKP Peter Waltonen RKP
Karolina Hovi RKP Ann-Mari Karlsson RKP
Glenn Lindholm RKP Bengt Kullberg RKP
Tom Nyström SDP Anders Hurmerinta         SDP
Maria Virtanen SDP Marina Jaatinen-Nylander SDP
Bo Lindfors VAS Hans Jungner KD


Johtokunnat

Peruskoulun johtokunnassa on 6 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lukion johtokunnassa on 7 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

Johtokunta muodostetaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto valitsee viisi huoltajien edustajaa, yhteisten koulujen osalta kuitenkin 1 huoltajien edustaja siten kuin on sovittu sopimuksessa yhteisestä koulutoimesta.

Lisäksi koulujen opetushenkilöstö nimeää johtokuntaan yhden opetushenkilöstön edustajan.

Lukioiden johtokuntiin oppilaskunta valitsee lukuvuodeksi kerrallaan keskuudestaan yhden 15 vuotta täyttäneen jäsenen. Oppilaista valituilla jäsenillä on 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä vain läsnäolo- ja puheoikeus. 18 vuotta täyttänyt henkilö on johtokunnan täysvaltainen jäsen.

Kansalaisopistojen johtokunnassa on 7 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan ottaen huomioon alueellisen kattavuuden. Opistojen yhteistyösopimuksen mukaan johtokuntaan valitaan yksi jäsen sekä varajäsen kustakin sopimuskunnasta.

 

 

Kulttuurilautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kulttuurilautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet                 Varajäsenet  
Toini Schroderus, pj KOK      Katri Haverinen KOK
Thomas Rosenberg, vpj RKP Johanna Lönnfors RKP
Nina Sirén RKP Sergey Zagora RKP
Veronica Svenskberg RKP Hillevi Fransman RKP
Raili Äijö RKP Kenneth Hansson       RKP
Pasi Laiho SDP Jouni-Mikael Cedervall SDP
Leena Selander SDP Eila Rossi-Raittinen SDP
Juha Karvonen KOK Juha Saario KOK
Antti Väkevä PS Veli-Matti Mettinen PS
Bo Lindfors VAS Kristiina Kalleinen VAS
Anna-Kaarina Kippola VIHR Reeta Rossi VIHR

 

 

Vapaa-aikalautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lautakunta vastaa kaupungin vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

 Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Vasinaiset jäsenet            Varajäsenet  
Kalevi Lappalainen, pj SDP      Dorita Sjöholm SDP
Antti Väkevä, vpj PS Mari Oinonen PS
Håkan Karlsson RKP Petra Paakkanen RKP
Kim Skog RKP Anton Weckman RKP
Ann-Mari Karlsson RKP Glenn Lindholm        RKP
Ingrid Törnroos RKP Johanna Lönnfors RKP
Erika Kähärä SDP Niina Uutinen SDP
Kielo Kallio-Taponen SDP Raul Öhberg SDP
Unto Hämäläinen KOK Juha Tolvanen KOK
Paula Järvinen PS Veli-Matti Mettinen PS
Paavo Siipola VAS Kari Heikkinen VAS


Nuorisovaltuusto 

Kaupungissa toimii nuorisovaltuusto, jonka 17 jäsentä tulee olla iältään

13 -18 vuotiaita. Toimikausi kestää 1 vuoden. 

 

Tekninen lautakunta

Lautakunnan tehtävänä on kaupunkikuvan ja maankäytön suunnittelu, rakennusten ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, kaupungin kiinteistönmuodostamis- ja mittaustoimi sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinnan, jätehuollon muut kuin viranomaistehtävät siltä osin kuin niitä ei ole annettu ulkopuolisen tahon tehtäväksi sekä huolehtia niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojelu- ja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Itä-Uudenmaan Pelastuslaitokselle.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan yksitoista jäsentä.


Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet            Varajäsenet  
Pauli Kopiloff, pj KOK     Juha Karvonenn KOK
Kenneth Hansson, vpj RKP Ralf Lindén RKP
Mona Lindlöf RKP Nina Lundström      RKP
Gudrun Wikström RKP Tuula Åminne RKP
Karl Jalkanen RKP Krister Nyberg RKP
Benita Ekebom-Jönsas RKP Synnöve Bergholm RKP
Keijo Tähtinen SDP Toni Paakkarinen SDP
Åke Laitinen SDP Kenneth Hoffman SDP
Satu Hämäläinen SDP Erika Kähärä SDP
Päivi Melamies KOK Katri Haverinen KOK
Antti Hovi KESK Erkki Rahkonen KESK

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii sen lisäksi maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävänä on rakentamisen valvonta ja ohjaaminen, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan yksitoista jäsentä.

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:
 

Varsinaiset jäsenet         Varajäsenet  
Roger Turku, pj RKP Henrik Gripenberg    RKP
Raija Viklund, vpj SDP Leena Heino SDP
Thérèse Meriheinä RKP Camilla Stenvall RKP
Rune Nyström RKP Robert Bruce RKP
Lars Bäcklund RKP Raili Äijö RKP
Pasi Laiho SDP Stefan Lindholm SDP
Lisbeth Konttinen KOK Katri Haverinen KOK
Vesa Peltoluhta PS Olli Pitkätie PS
Minerva Martinoff VIHR Reeta Rossi VIHR
Frej Helgars  SFP Anna Liljeström  SFP
Anne Penninkangas KESK Alf Illman  KESK

 

 

Liikelaitosten johtokunnat

Loviisan vesiliikelaitoksen johtokunta

Kaupunginhallitus valitsee johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä.

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa vesihuoltolaissa määritellyt vesi- ja viemärilaitoksen tehtävät.
 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet
Nils Vainio, pj Ninni Wasenius
Eeva Holmström, vpj Kenneth Hoffman
Anja Järvinen Jouni Malmivaara
Roger Turku Lars Bäcklund
Ulf Blomberg Kirsi Kettunen

 

 
Päivitetty: 2.3.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute