Valtuustoaloitteet

Kv 8.3.2017

Pienteollisuustontteja ja työpaikkoja Koskenkylään, Loviisaan

Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille ja varajäsenille 1.6.2017 alkaen

Loviisanlahden verkkokalastussäännöt
 

Kv 8.2.2017

Sahaniemestä kaupunkilaisten merihenkinen ulkoilu- ja puistovirkistysalue
 

Kv 14.12.2016

Loviisa mukaan Pormestarit rauhan puolesta - liikkeeseen
 

Kv 9.11.2016

Kosteikon rakentaminen Loviisanlahden pohjukkaan

Myyntituottojen tehokas lisääminen vuosina 2017-2018
 

Kv 12.10.2016

Villekullan lasten liikenneturvallisuuden parantaminen
 

Kv 14.9.2016

Asuntojen Myrskyläntie 10 kunnostaminen
 

Kv 8.6.2016

Harmaakallion tontit
 

Kv 25.5.2016

Aurinkoenergian käytön edistäminen
 

Kv 11.5.2016

Luottamushenkilöiden ja heidän osallistumisaktiivisuutensa ilmoittaminen toimintakertomuksessa

Luottamushenkilökulujen ilmoittaminen toimintakertomuksessa
 

Kv 10.2.2016

Vammaispoliittinen ohjelma
 

Kv 9.12.2015

Loviisan kaupunki kunnioittaa Olle Sirénin muistoa
 

Kv 11.11.2015

Loviisan kaupungin velvoitteet ja niistä koituvat kustannukset Sahaniemen kaupasta
 

Kv 14.10.2015

Liikuntapoliittinen ohjelma
 

Kv 9.9.2015

Konsernitietojen julkistaminen osavuosikatsausten yhteydesä

Pakolaisten vastaanottokeskus Loviisaan
 

Kv 10.6.2015

Kustannusvaikutusarvio eräistä organisaatiomuutoksista

Kaupungin omistamien kiinteistöjen teknisen arvon ja jälleenhankinta-arvon tarkistaminen ja niiden perusteella toteutettava sisäisen vuokran määrittäminen

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Kaupungin ero ja Loviisan satamayhtiö Suomen Satamaliiton jäseneksi
 

Kv 20.5.2015

Koskenkylän koulukeskuksen rakentaminen

Aktiivisempaa kyläkehittämistä Loviisassa - valtuusto ja lautakunnat kokoontuvat myös kaupungin keskustan ulkopuolella
 

Kv 15.4.2015

Asiakas- ja liikennevirtojen selvitys kaupunkikeskustan kehittämisessä
 

Kv 4.3.2015

Investointien kohdistaminen väestönkasvuun
 

Kv 11.2.2015

Virkistys- ja piensatamahanke Koskenkylään

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma takaamaan kaupungin visuaalista ilmettä ja omaleimaisuutta
 

Kv 21.1.2015

Joulurauhan julistamisen aloittaminen Loviisassa

Pöytäkirjojen sähköinen tarkastaminen

Katuvalaistuksen rakentaminen
 

Kv 10.12.2014

Loviisa-kylien kaupunki

Kaupungin rahaliikenteen julkisuus

Loviisan markkinointi-ja tiedotusstrategia

Kuntalaisinformaation parantaminen sähköisen kyselymahdollisuuden avulla
 

Kv 12.11.2014

Teutjärven koulun valmistuskeittiön palauttaminen toimintaan
 

Kv 29.10.2014

Puu- ja hirsirakentaminen
 

Kv 8.10.2014

Maksuttomat uimavuorot loviisalaisille 70 vuotta täyttäneille

Investointien priorisointi
 

Kv 10.9.2014

Moottoritien Loviisa-kyltitys

Kaupungin omistamien lomatonttien myynti
 

Kv 11.6.2014

Yritysvaikutuksen arviointi mukaan loviisan elikeinopolitiikan päätöksentekoon
 

Kv 14.5.2014

Hyppytorni Plagenin uimarantaan

Suun terveydenhuollon liikkuva vastaanotto

Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintipalvelujen rationalisointi kilpailutuksen kautta
 

Kv 9.4.2014

Markkinat viikoloppuisin

Liikenteen ohjausjärjestelm Manneheiminkadun, Chiewitzinkadun ja Sibeliuksenkadun risteyksessä; "betoniporsaiden" korvaaminen graniittipylväilä
 

Kv 12.3.2014

"Loviisan kaupungin vuoden työntekijän" valinta

Keskustan liikekortteleiden liikenteen- ja katuehostuksen kokonaissuunnitelma
 

Kv 12.2.2014

Lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyö 

Loviisanlahden ranta-alueen kokonaissuunnitelma 

Kaavoituksen laadinnan kokonaiskustannusseuranta 

Lähiliikuntapaikka Generalshagenin koulualueelle 

Otsatukkaote Venäjästä

 

Kv 15.1.2014

Kulttuuripoliittinen ohjelma 

Raatihuoneen julkisivun Loviisa-vaakunan ja ulko-oven puhdistaminen ja saattaminen alkuperäiseen värikuntoonsa 

Kokouspalkkioista luopuminen

 

Kv 11.12.2013

Uus-, uusinta- ja korjausinvestointien riskiperusteinen PTS- laadinta ja sen rahoitusjärjestelyt 
 

Kv 13.11.2013

Kiinteistörekisteri maanmittauslaitokselta ja siten kustannussäästöjen aikaansaaminen 

Rakennusvalvonnan rakennuslupa-arkiston selvittäminen ja ajantasaistaminen 

Etsivää vanhustyötä Loviisaan
 

Kv 9.10.2013

Sähkötupakan kieltäminen loviisalaisissa kouluissa 

Sähkötupakoinnin kieltäminen 

Liityntäpysäköintialue ja turvallisuusjärjestelyt Loviisan Vanhassakylässä 

Talousarvioehdotuksen lähetekeskustelu kaupunginvaltuustossa 

Loviisaan pakolaisia Syyriasta 
 

Kv 11.9.2013

Sidonnaisuusilmoitusten käyttöönotto 

Nuorten työllistämisen kesäseteli 
 

Kv 12.6.2013

Katujen kunnostaminen kaukolämpöasennuksen jälkeen 

Pitkäaikaistyöttömien ilmainen terveydenhuolto

Selvitys lentokentän sijoittamisesta Loviisan kaupungin alueelle


Kv 10.4.2013

Erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuus työterveyshuoltosopimukseen


Kv 13.2.2013

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus seutukunnan luonnonvesien rehevöitymistilanteesta


Kv 12.12.2012

Kiinteistöjen verotusarvoselvitys ja kiinteistöverotus 

Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu 

 

Kv 15.11.2012

Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Koskenkylästä-Vanhaankylään jatkuen GreggböleenKv 10.10.2012

Sosiaali- ja terveysministeriön erityistä määrärahaa lasten ja nuorten terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään hammashoitoon Kv 12.9.2012

Posintran toimipiste Loviisaan 

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa 

Asemakaavoitus Varvin ja Svenäsin alueella 

Kevyenliikenteenväylien jalankulkija-ja pyöräilijämerkinnät 

Kyselytunnin vastauksen saattaminen kirjallisena valtuutettujen tietoon 

 

Kv 11.4.2012

Kauppahallin rakentaminen Länsiportille " Kuninkaanporttiin", sekä matkailu- ja infopisteen siirtäminen kauppahalliin 

 

Kv 14.3.2012

Kevyenliikenteen väylä välille Ruukki-Ahvenkosi 

Ikäraja energiajuomien käytölle 

 

Kv 8.2.2012

Loviisan kaupunki - savuton työpaikka

 

Kv 18.1.2012

Sähköautojen lataustolpat 

Loviisan julistautuminen Suomen hääpääkaupungiksi 
 

Kv 14.12.2011

Suojatien rakentaminen Israelinmetsän asuntoslueelle 

Digitalisointilaitteistojen hankinta kaupungille 

LED-tekniikan käyttöönotto valaistuksessa

Maalämmön hyödyntäminen kaupungin kiinteistöissä


Kv 9.11.2011

Kaksikielisyydestä kilpailuvalttiKv 12.10.2011

Vuokra-asuntojen rekisteri kaupungin kotisivuille, valtuustoaloite

Muistomerkki Ahvenkoskelle, valtuustoaloite


Kv 7.9.2011

Loviisan kaupungin keskustan asemakaavojen päivitys 

Kilpailutettujen palveluiden valvonnan tehostaminen

Ehdotus kuntaliitosneuvotteluiden käynnistämiseksi Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin välilläKv 9.3.2011

Selvitys eduista ja haitoista Loviisan lukioiden toteuttamisessa kuntayhtymämallin pohjalta

Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman

Loviisan valmius ottaa vastaan pakolaisia

Kaupungin työntekijän uudelleenkouluttaminen tai uuteen toimeen sijoittaminen asuntosihteeriksi Loviisaan


Kv 9.2.2011

Viirilän palvelukeskus-nimisen rakennuksen poistaminen myytävien kiinteistöjen listalta

Sijaisomaishoitajakokeilu

Palveluseteleiden käyttömahdollisuudet Loviisassa

Tieturvallisuuden parantaminen Sävträskissä


 

 
Päivitetty: 20.3.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute