Koti- ja laitosäänestys

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- ei­kä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee määräajassa ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen kotiää­nestykseen tapahtuu joko kirjallisesti os. Keskusvaalilautakunta, Mannerheiminkatu 4, 07900 Lo­viisa, tai puhelimitse 019 555 555 viimeistään 28.3.2017 klo 16.00.

Lomakkeita kirjal­lis­ta il­moi­tusta varten on saatavana asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, Mariankatu 12 A klo 9.00-16.00.

Kotiäänestyslomakkeen saat myös täältä: Kotiäänestyslomake.pdf

Kotiäänestys toimitetaan ennakko­ää­nes­tysjakson aikana 29.3.-4.4.2017.
 

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kaupunginhallitus päättää. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt ja rangaistuslaitokset (laitos).

Vuoden 2017 kuntavaaleissa laitosäänestyspaikkoina toimivat:
– Loviisan sairaalan vuodeosasto
– Maritakoti
– Hambergin koti
– palvelutalo Eleonora
– Helena-koti
– Ulrikakoti/Palvelukoti Rantakartano
– Esperi Loviisanlahti (mikäli toiminta on alkanut)
– Kulta-ajan Koti
– Taasiakoti
– Emil-koti
– vanhainkoti Hemgården
– Mäntyniemen asumispalveluyksikkö (Esperin yksikkö, nimi voi muuttua)
– Liljendalin palvelutalo
– Rosenkulla

 
Päivitetty: 10.3.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute