Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta 2017 klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29. maalikuuta - 4. huhtikuuta 2017
ja ulkomailla 29. maaliskuuta - 4. huhtikuuta 2017.
Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 22.3.2017.

Kuntavaaleissa 2017 äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Äänioikeutettuja ovat siten 9.4.1999 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä.
Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Lisätietoja vaaliasioista Loviisan kaupungissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kristina Lönnfors,
puh. 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

Lisätietoja vaaleihin liittyvästä ulkomainonnasta antaa maanrakennusmestari Irma Korppi,
puh. 0440 555 849, irma.korppi@loviisa.fi.

Lisätietoja kuntavaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta http://www.vaalit.fi.

 
Päivitetty: 14.3.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute