Kaupunkilaiset mukaan Loviisan Itärannan kehittämiseen

Loviisan kaupunki selvittää nettikyselyllä asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Itärannan kehittämisestä. Alueesta tavoitellaan monipuolista asumisen ja palveluiden aluetta, jossa on tarjolla myös merenrantatontteja. Loviisan kaupunki on yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa laatinut kolme..